Skončila rekonstrukce křižovatky na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou

01.11.2018
Ke dni 31.10.2018 byla dle smluvního vztahu dokončena rekonstrukce křižovatky na Husově náměstí u autobusového nádraží. Do 30.11.2018 musí být ještě odstraněny drobnější vady a nedodělky, jako např. zadláždění centrální cesty v parčíku, zhutnění některých zadlážděných ploch atd.).

Jednalo se o společnou akci Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, Města Ledeč nad Sázavou a firmy Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. Rekonstrukci na základě smlouvy o dílo provedla firma STRABAG a. s., Odštěpný závod Morava, oblast Jih, Tovární 3, 620 00 Brno. Stavba bude prozatím užívána, na základě rozhodnutí odboru dopravy MÚ ve Světlé nad Sázavou ze dne 30.10.2018, v režimu předčasného užívání, což znamená, že skončí dosavadní dopravní omezení a komunikace bude plně průjezdná.   V rámci rekonstrukce byla provedena úprava tvaru křižovatky, byly opraveny chodníky a komunikace, vybudována nová dešťová kanalizace, provedena rekonstrukce stávající splaškové kanalizace a také rekonstrukce veřejného osvětlení.

Do konce roku by ještě měla proběhnout úprava parčíku spočívající v osazení nového mobiliáře včetně pítka. Sadové úpravy parku a okolí jsou plánovány na jaro příštího roku. Město děkuje všem občanům města i majitelům přilehlých nemovitostí za trpělivost při rekonstrukci křižovatky, která přinesla nemalá omezení, bez kterých by však stavba nemohla být realizována.

Převzato ODTUD

Aktuálně z Havlíčkobrodska