Havlíčkův Brod chce rozšířit síť cyklostezek

05.10.2018
Cyklisté by v budoucnu mohli jezdit po cyklostezce, která propojí Havlíčkův Brod s Přibyslaví směrem na Žďár nad Sázavou a z druhé strany s Okrouhlicí a Světlou nad Sázavou. Město jednalo se zainteresovanými starosty a nechalo na tento záměr zpracovat vyhledávací studii.

„Jsem velmi rád, že se již rozběhla výborná spolupráce s vedením obce Okrouhlice. V této chvíli jsme společně opravili první část současné turistické trasy z Klanečné k Vadínu,“ vysvětlil místostarosta města Havlíčkův Brod Čeněk Jůzl. Město na své náklady opravilo 280 metrů a Okrouhlice 360 metrů nejhůře schůdného lesního úseku na této trase.

„Věřím, že opravy cest budou dále pokračovat, protože trasa je velmi oblíbená a vyhledávaná jak občany Havlíčkova Brodu, tak Okrouhlice,“ dodal starosta obce Okrouhlice Lubomír
Pospíchal.

Další části trasy Havlíčkův Brod – Klanečná a Okrouhlice - Dobrá si budou řešit obě obce samostatně.
Převzato ODTUD

Aktuálně z Havlíčkobrodska